โพสต์ฟรี ,ประกาศฟรี, ลงประกาศฟรี ,ลงโฆษณาฟรี, โฆษณาฟโปรโมทเว็บไซค์ฟรี
ฮอทไลน09895506161
บริษัทนักสืบ นักสืบเอกชน
สืบพฤติกรรมบุคคลทั่วไป สืบชู้สาว แยกมือที่สาม เช็คเบอร์
นักสืบชู้สาว หาหลักฐานเป็น ภาพนิ่ง วิดีโอ เพื่อฟ้องชู้ หย่า
นักสืบเอกชน นักสืบอุดร
สืบพฤติกรรมบุคคลทั่วไป สืบชู้สาว แยกมือที่สาม เช็คเบอร์
เช็คโทรเข้าออกมือถือ สืบชู้สาว สืบทุจริต สืบคนหาย
เราเก่งเรื่องสืบชู้สาว แยกมือที่สาม สืบทรัพย์สิน สืบคนหาย
นักสืบเอกชนรับงานทั่วประเทศ เช็คระบบมือถือทุกระบบ
สืบพฤติกรรมบุคคลทั่วไป สืบชู้สาว แยกมือที่สาม เช็คเบอร์
แยกมือที่สาม สืบชู้สาว
ทวงหนี้ นักสืบชู้สาว
นักสืบขอนแก่น นักสืบ ชู้สาว
นักสืบสงขลา นักสืบ ชู้สาวสงขลา
นักสืบอุบล นักสืบชู้สาวอุบล
โพสต์ฟรี ประกาศฟรี
นักสืบเพชรบูรณ์
สืบทรัพย์สิน
รถหายปรึกษาฟรี
เรามีบริษัทในเครื่อ 2 บริษัท
7 บุคคลที่สำคัญ ในถำ้หลวงนางนอน

ผู้สนับสนุน

โพสต์ฟรี ประกาศฟรี ลงโฆษณาฟรี โปรโมทเว็บไซค์ฟรี 1. หน่วยสืบสวนเอกชนฯ 0985506161,0632266461 ไอดีไลน์ cia209999 ปรึกษาเรื่องนักสืบเอกชนฟรี สืบชู้สาว แยกมือที่สาม สืบทรัพย์สิน สืบทุจริต สืบคู่แข่งทางการค้า 2. สำนักงานนักสืบ ซี เอส ไอ 0636634961 ไอดีไลน์ csi2509 งานกฎหมายและนักสืบ สืบชู้สาว แยกมือที่สาม สืบทุจริต สืบคนหายรถหาย

โพสต์ฟรี บริษัทนักสืบ บริษัทติดตามหนี้ เร่งรัดหนี้สิน รับทวงหนี้ นักสืบเอกชน

ผู้สนับสนุน

โพสต์ฟรี ประกาศฟรี ลงโฆษณาฟรี โปรโมทเว็บไซค์ฟรี 1. หน่วยสืบสวนเอกชนฯ 0985506161,0632266461 ไอดีไลน์ cia209999 ปรึกษาเรื่องนักสืบเอกชนฟรี สืบชู้สาว แยกมือที่สาม สืบทรัพย์สิน สืบทุจริต สืบคู่แข่งทางการค้า 2. สำนักงานนักสืบ ซี เอส ไอ 0636634961 ไอดีไลน์ csi2509 งานกฎหมายและนักสืบ สืบชู้สาว แยกมือที่สาม สืบทุจริต สืบคนหายรถหาย


  บริษัท ซี.เอฟ.ไอ ลอว์ แอนด์ เซอร์วิสจำกัด    กฏหมาย0985169929

บริษัท เรามีทีมนักกฏหมาย นักสืบ ได้รับอนุญาตให้ประกอบการนักสืบเอกชนและฏกหมายแบบครบวงจร เร่งรัดหนี้สิน ติดตามหนี้ รับทวงหนี้ การเจรจาต่อรองการชำระหนี้ การติดตามหนี้สิินที่ค้างชำระ ฯลฯ

เราคือ บริษัทรับทวงหนี้ที่มีคุณภาพมากที่สุด ใครทวงหนี้ไม่ได้ ปรึกษาเรา เราจัดให้ตามขั้นตอนการทวงหนี้

 หาลูกหนี้ไม่เจอไม่รู้จะทำอย่างไร ออกหมายจับก็แล้ว ทำอะไรก็แล้ว แบบนี้ต้องปรึกษาเรา เรามีทีมนักสืบ

แกะรอยหาตัวบุคคลที่รวดเร็ว ประหยัด ชัดเจน ด้วยทีมสายลับมืออาชีพ 

   ประกอบกิจการด้านดังต่อไปนี้

 • นักสืบเอกชนและกฏหมายแบบครบวงจร
 • เร่งรัดหนี้สิน
 • การรับทวงหนี้
 • การติดตามทวงหนี้
 • การติดตามทวงหนี้สินค้างชำระ
 • การเจรจาประนอมหนี้
 • การเจรจาต่อรองการชำระหนี้
 • ทำหนังสืบรับสภาพหนี้
 • การปรับโครงสร้างนี้
 • ติดตามหนี้สินทุกประเภททั้งหนี้สินที่เกี่ยวข้องเนื่องกับคดีแพ่ง คดีอาญา
 • สืบชู้สาวเพื่อหาหลักฐานเป็น ภาพนิ่ง ภาพวิดีโอ อื่นๆ เพื่อเอาไป ฟ้อง
 • สืบทรัพย์สิน อสังหาริมทรัพย์ สังหาริมทรัพย์ ทะเบียนรถ ทะเบียนราษฏร์ ประกันสังคม สืบทรัพย์สินทุกประเภท
 • เช็คระบบมือถือ
 • เช็คพิกัดมือถือ
 • สืบคนหาย( เฉพราะมีเบอร์ที่โทรติดต่อได้ รับหรือไม่รับสายก็ได้)
 • สืบจับตามหมายจับ ( ยักยอก ฉ้อโกง )
 • สืบทุตริตในองคืกรต่างๆ พนักงาน,พนักงานขับรถ, เชลล์แมน,พนักงานบัญชี ฯลฯ


ทำไมต้องจ้างเราติดตามหนี้สินและจ้าง นักสืบเอกชน


 • ไม่มีความด้านพร้อมบุคคลากร
 • ทีมเจรจาไม่พร้อม
 • ทีมนักกฏหมายไม่มี
 • ความไม่ชำนาญในการติดตามทวงหนี้ เจรจา ประนอมหนี้ ปรับโครงสร้างหนี้
 • ข้อบังคับต่างๆทางด้านกฏหมายในพ.ร.บการทวงหนี้ 2558 ทำให้การทวงหนี้ถูกปิดกั้นและทวงหนี้ยากขึ้นจนไม่มีใครกล้าทวงหนี้ 
 • เราคือ ทีมทวงหนี้ที่ถูกฏหมาย ที่ได้รับการอนุญาตจาก สำนักงานคณะกรรมการประกอบธุรกิจทวงถามหนี้
 • มั่นใจในทีมงานเราได
      การติดตามหนี้ ทวงหนี้ทุกวันนี้ในสภาพเศณษฐกิจที่ฝืดเคืองในปัจจุบันนี้ เราต้องมีความระมัดระวังในการติดตามทวงหนี้ เราต้องรู้กฏหมายในการทวงถามหนี้โดยมีข้อสังเขปมากมาย ไม่ใช่ใครจะทำได้ สะที่ไหน ต้องมีใบอนุญาต จดทะเบียนถูกต้อง ถึงจะไปทวงหนี้ได้ เราคือ บริษัท เอกชนที่ได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฏหมาย ในการเ้ป็นนักสืบเอกชน นักสืบรับทวงหนี้
ปรึกษาเราได้  24 ชม. 093-3875687 

พรบ.การทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558

 กฎหมาย

มาตรา 3 กำหนดว่า...

ผู้ทวงถามหนี้ หมายความว่า เจ้าหนี้เป็นผู้ให้สินเชื่อ ผู้ประกอบธุรกิจตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค ผู้จัดให้มีการเล่นการพนันเป็นปกติธุระตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน และเจ้าหนี้อื่นซึ่งมีสิทธิรับชำระหนี้อันเกิดจากการกระทำที่เป็นทางการค้าปกติหรือเป็นปกติธุระของเจ้าหนี้ ทั้งนี้ไม่ว่าหนี้ดังกล่าวจะชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ก็ตาม และให้หมายความรวมถึง ผู้รับมอบอำนาจจากเจ้าหนี้ดังกล่าว ผู้รับมอบอำนาจช่วงในการทวงถามหนี้ ผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ และผู้รับมอบอำนาจจากผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ด้วย

ผู้ให้สินเชื่อ หมายความว่า

       (1)  บุคคลซึ่งให้สินเชื่อเป็นทางการค้าปกติ หรือ

       (2)  บุคคบซึ่งรับซื้อหรือรับโอนสินเชื่อต่อไปทุกทอด

สินเชื่อ หมายความว่า สินเชื่อที่ให้แก่บุคคลธรรมดาโดยการให้กู้ยืมเงิน การให้บริการบัตรเครดิต การให้เช่าซื้อ การให้เช่าแบบลิสซิ่ง และสินเชื่อในรูปแบบอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน

ลูกหนี้ หมายความว่า ลูกหนี้ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา และให้หมายความรวมถึงผู้ค้ำประกัน ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาด้วย

ธุรกิจทวงถามหนี้ หมายความว่า การรับจ้างทวงถามหนี้ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมเป็นปกติธุระ แต่ไม่รวมถึงการทวงถามหนี้ของทนายความซึ่งกระทำแทนลูกความของตน

ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ติดต่อลูกหนี้ หมายความว่า ที่อยู่อาศัยหรือสถานที่ทำงานของลูกหนี้ และให้หมายความรวมถึงหมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร และสถานที่ติดต่อโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือโดยสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่น ที่สามารถติดต่อกับลูกหนี้ได้ด้วย

คณะกรรมการ หมายความว่า คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้

นายทะเบียน หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งให้เป็นผู้มีหน้าที่รับจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้

พนักงานเจ้าหน้าที่ หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งตามการเสนอแนะของคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

รัฐมนตรี หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

 

มาตรา กำหนดให้... รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ในส่วนที่เกี่ยวกับอำนาจและหน้าที่ของตน และให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีอำนาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

หมวด 1

การทวงถามหนี้
____________________

 

มาตรา 5 บุคคลใดจะประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ ต้องจดทะเบียนการประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ต่อนายทะเบียน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

       บุคคลซึ่งจดทะเบียนการประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ตามวรรคหนึ่งแล้ว ต้องประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

 

มาตรา 6 ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้เป็นทนายความหรือสำนักงานทนายความให้คณะกรรมการสภาทนายความตามกฎหมายว่าด้วยทนายความทำหน้าที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนโดยต้องปฏิบัติตามกฎหมายกระทรวงและประกาศตามมาตรา 5

       ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้เป็นทนายความหรือสำนักงานทนายความ ให้คณะกรรมการสภาทนายความตามกฎหมายว่าด้วยทนายความมีอำนาจสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนตามมาตรา 37 ที่เป็นอำนาจของคณะกรรมการตามมาตรา 27

       ให้สภานายกพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยทนายความมีอำนาจวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งไม่รับจดทะเบียนที่เป็นอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตามมาตรา 31 หรือคำสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนที่เป็นอำนาจของคณะกรรมการตามมาตรา 38 คำวินิจฉัยของสภานายกพิเศษให้เป็นที่สุด ทั้งนี้ ให้นำระยะเวลาในการอุทธรณ์และการวินิจฉัยอุทธรณ์ตามมาตรา 31 และมาตรา 38 มาใช้บังคับโดยอนุโลม

       ให้คณะกรรมการสภาทนายความมีอำนาจออกข้อบังคับในส่วนที่เกี่ยวข้องได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ ข้อบังคับนั้นเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภานายกพิเศษตามกระบวนการในกฎหมายว่าด้วยทนายความและได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

 

มาตรา 7 ให้คณะกรรมการสภาทนายความและสภานายกพิเศษรายงานการดำเนินการของตนตามมาตรา 6 ให้คณะกรรมการเพื่อทราบเป็นประจำทุกสามเดือนนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ

       ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าการดำเนินการของคณะกรรมการสภาทนายความหรือสภานายกพิเศษตามมาตรา 6 ไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ให้คณะกรรมการแจ้งให้คณะกรรมการสภาทนายความหรือสภานายกพิเศษเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้

 

มาตรา 8 ห้ามผู้ทวงถามหนี้ติดต่อกับบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ลูกหนี้เพื่อการทวงถามหนี้ เว้นแต่บุคคลซึ่งลูกหนี้ได้ระบุไว้เพื่อการดังกล่าว

       การติดต่อกับบุคคลอื่นนอกจากบุคคลาตามวรรคหนึ่ง ให้กระทำได้เพื่อวัติการทวงถามหนี้เท่านั้น โดยผู้ทวงถามหนี้ต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้

       (1)  แจ้งให้ทราบชื่อตัว ชื่อสกุล และแสดงเจตนาว่าต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ติดต่อลูกหนี้หรือบุคคลซึ่งลูกหนี้ได้ระบุไว้เพื่อการทรวงถามหนี้

       (2)  ห้ามแจ้งถึงความเป็นหนี้ของลูกหนี้ เว้นแต่ในกรณีที่บุคคลอื่นนั้นเป็นสามี ภริยา บุพการี หรือผู้สืบสันดานของลูกหนี้ และบุคคลอื่นดังกล่าวได้สอบถามผู้ทวงถามหนี้ถึงสาเหตุของการติดต่อให้ผู้ทวงถามหนี้ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับหนี้ได้เท่าที่จำเป็นและตามความเหมาะสม

       (3)  ห้ามใช้ข้อความ เครื่องหมาย สัญลักษณ์ หรือชื่อทางธุรกิจของผู้ทวงถามหนี้บนซองจดหมายในหนังสือ หรือในสื่ออื่นใดที่ใช้ในการติดต่อสอบถาม ซึ่งทำให้เข้าใจว่าเป็นการติดต่อเพื่อทวงถามหนี้ของลูกหนี้

       (4)  ห้ามติดต่อหรือแสดงตนที่ทำให้เข้าใจผิดเพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ติดต่อลูกหนี้หรือบุคคลซึ่งลูกหนี้ได้ระบุไว้เพื่อการทวงถามหนี้

 

มาตรา 9 การทวงถามหนี้ ให้ผู้ทวงถามหนี้ปฏิบัติดังต่อไปนี้

       (1)  สถานที่ติดต่อ ในกรณีที่ติดต่อโดยบุคคลหรือทางไปรษณีย์ ให้ติดต่อตามสถานที่ที่ลูกหนี้หรือบุคคลซึ่งลูกหนี้ได้แจ้งให้เป็นสถานที่ติดต่อ ในกรณีที่บุคคลดังกล่าวไม่ได้แจ้งไว้ล่วงหน้าหรือสถานที่ที่ได้แจ้งไว้ไม่สามารถติดต่อได้ โดยผู้ทวงถามหนี้ได้พยายามติดต่อตามสมควรแล้ว ให้ติดต่อตามภูมิลำเนา ถิ่นที่อยู่ หรือสถานที่ทำงานของบุคคลดังกล่าว หรือสถานที่อื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

       (2)  เวลาในการติดต่อ การติดต่อโดยบุคคล โทรศัพท์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่น ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ให้ติดต่อได้ตั้งแต่เวลา 08.00 นาฬิกา ถึงเวลา 20.00 นาฬิกา และในวันหยุดราชการ เวลา 08.00 นาฬิกา ถึงเวลา 18.00 นาฬิกา หากไม่สามารถติดต่อตามเวลาดังกล่าวได้หรือช่วงเวลาดังกล่าวไม่เหมาะสม ให้ติดต่อได้ในช่วงเวลาอื่นตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

       (3)  จำนวนครั้งที่ติดต่อ ในช่วงเวลาตาม (2) ให้ติดต่อตามจำนวนครั้งที่เหมาะสมและคณะกรรมการอาจประกาศกำหนดจำนวนคร้ังด้วยก็ได้

       (4)  ในกรณีที่เป็นผู้รับมอบอำนาจจากเจ้าหนี้ ผู้รับมอบอำนาจช่วงในการทวงถามหนี้ ผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ หรือผู้รับมอบอำนาจจากผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ ให้ผู้ทวงถามหนี้แจ้งให้ทราบถึงชื่อตัวและชื่อสกุล หรือชื่อหน่วยงานของตนและของเจ้าหนี้ และจำนวนหนี้ และถ้าผู้รับมอบอำนาจดังกล่าวทวงถามหนี้ต่อหน้า ให้แสดงหลักฐานการมอบอำนาจให้ทวงถามหนี้ด้วย

 

มาตรา 10 ในกรณีที่ผู้ทวงถามหนี้ขอรับชำระหนี้ ผู้ทวงถามหนี้ต้องแสดงหลักฐานการรับมอบอำนาจให้รับชำระหนี้จากเจ้าหนี้ต่อลูกหนี้หรือบุคคลซึ่งลูกหนี้ได้ระบุไว้เพื่อการทวงถามหนี้ด้วยและเมื่อลูกหนี้ได้ชำระหนี้แก่ผู้ทวงถามหนี้แล้ว ให้ผู้ทวงถามหนี้ออกหลักฐานการชำระหนี้แก่ลูกหนี้ด้วย

       หากลูกหนี้ได้ชำระหนี้แก่ผู้ทวงถามหนี้โดยสุจริต ให้ถือว่าเป็นการชำระหนี้แก่เจ้าหนี้โดยชอบ ทั้งนี้ ไม่ว่าผู้ทวงถามหนี้จะได้รับมอบอำนาจให้รับชำระหนี้หรือไม่ก็ตาม

 

มาตรา 11 ห้ามผู้ทวงถามหนี้กระทำการทวงถามหนี้ในลักษณะดังต่อไปนี้

       (1)  การข่มขู่ การใช้ความรุนแรง หรือการกระทำอื่นใดที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกาย ชื่อเสียง หรือทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้อื่น

       (2)  การใช้วาจาหรือภาษาที่เป็นการดูหมิ่นลูกหนี้หรือผู้อื่น

       (3)  การแจ้งหรือเปิดเผยเกี่ยวกับความเป็นหนี้ของลูกหนี้ให้แก่ผู้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทวงถามหนี้ เว้นแต่เป็นกรณีตามมาตรา 8 วรรคสอง (2)

       (4)  การติดต่อลูกหนี้โดยไปรษณียบัตร เอกสารเปิดผนึก โทรสาร หรือสิ่งอื่นใดที่สื่อให้ทราบว่าเป็นการทวงถามหนี้อย่างชัดเจน เว้นแต่กรณีการบอกกล่าวบังคับจำนองด้วยวิธีการประกาศหนังสือพิมพ์ ซึ่งเจ้าหนี้ไม่สามารถติดต่อลูกหนี้โดยวิธีการอื่น หรือกรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

       (5)  การใช้ข้อความ เครื่องหมาย สัญลักษณ์ หรือชื่อทางธุรกิจของผู้ทวงถามหนี้บนซองจดหมายในการติดต่อลูกหนี้ที่ทำให้เข้าใจได้ว่าเป็นการติดต่อเพื่อการทวงถามหนี้ เว้นแต่ชื่อทางธุรกิจของผู้ทวงถามหนี้ไม่ได้สื่อให้ทราบได้ว่าเป็นผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้

       (6)  การทวงถามหนี้ที่ไม่เหมาะสมในลักษณะอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

       ความใน (5) มิให้นำมาใช้บังคับกับการทวงถามหนี้เป็นหนังสือเพื่อจะใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาล

 

มาตรา 12 ห้ามผู้ทวงถามหนี้กระทำการทวงถามหนี้ในลักษณะที่เป็นเท็จ หรือทำให้เกิดความเข้าใจผิดดังต่อไปนี้

       (1)  การแสดงหรือการใช้ข้อความ เครื่องหมาย สัญลักษณ์ หรือเครื่องแบบที่ทำให้เข้าใจว่าเป็นการกระทำของศาล เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือหน่วยงานของรัฐ

       (2)  การแสดงหรือมีข้อความที่ทำให้เชื่อว่าการทวงถามหนี้เป็นการกระทำโดยทนายความ สำนักงานทนายความ หรือสำนักงานกฎหมาย

       (3)  การแสดงหรือข้อความที่ทำให้เชื่อว่าจะถูกดำเนินคดี หรือจะถูกยึดหรืออายัดทรัพย์หรือเงินเดือน

       (4)  การติดต่อหรือการแสดงตนให้เชื่อว่าผู้ทวงถามหนี้ดำเนินการให้แก่บริษัทข้อมูลเครดิตหรือรับจ้างบริษัทข้อมูลเครดิต

 

มาตรา 13 ห้ามผู้ทวงถามหนี้กระทำการทวงถามหนี้ในลักษณะที่ไม่เป็นธรรมดังต่อไปนี้

       (1)  การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เกินกว่าอัตราที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

       (2)  การเสนอหรือจูงใจให้ลูกหนี้ออกเช็คทั้งที่รู้อยู่ว่าลูกหนี้อยู่ในฐานะที่ไม่สามารถชำระหนี้ได้

 

มาตรา 14 ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการดังต่อไปนี้

       (1)  ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้

       (2)  ทวงถามหนี้หรือสนับสนุนการทวงถามหนี้ซึ่งมิใช่ของตน เว้นแต่ในกรณีที่เป็นหนี้ของสามี ภริยา บุพการี หรือผู้สืบสันดานของตน หรือในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นมีอำนาจกระทำได้ตามกฎหมาย

       เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ "เจ้าหน้าที่ของรัฐ" หมายความว่า ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นในกระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรมราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น หรือส่วนงานอื่นของรัฐ

   
 การทวงถามหนี้มีขีดจำกัดในการทำงานบุคคลที่จะทวงถามหนี้นั้นต้อง

 • มีความรู้ ความสามารถในการเจรจาหนี้
 • มีประสบการร์การติดตามหนี้มาก่อนไม่น้อยกว่า 1-3 ปี
 • มีบุคคลิกภาพดี เจรจาดี มีความอ่อนน้อมถ่อมตน
 • มีปฏิภานไหวพริบดี 
 • ได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฏหมาย และรับมอบอำนาจให้ถูกต้อง
 • มีจิตใจมุ่งมั่นในการการทำงานทวงหนี้ มีจรรยาบรรณ มีจิตใต้สำนึก
 • รู้จักผ่อนหนักผ่อนเบา
 • รู้จักสถานภาพลูกหนี้ให้ดีก่อนที่จะเข้าเจรจา ประนอมหนี้
 • ก็ต้องอาศัยทีมนักสืบในการแกะรอยลูกหนี้ก่อน ถ้าบริษัทไหนไม่มีนักสืบก็จะมีสิทธิ์ในการติดตามหนี้ให้ได้ผลน้อย เพราะการตามหนี้นั้นต้องรู้เขารู้เราให้ทันสถานการณ์ปัจจุบันก่อนถึงจะชัวร์ในการทวงหนี้
 • รู้เวลาว่าจะเข้าเวลาไหนดี สำหรับลูกหนี้แต่ละรายไป
 • ปรึกษาเรา ตลอด 24 ชม. ครับ
 • เราสามารถแกะรอยลูกหนี้ได้ทุกขั้นตอน หนี้หมายจับ ยักยอก ฉ้อโกง อื่นๆ
 • ติดตามหนี้ราคาย่อมเยา มีมาตรฐาน ไม่พลาด ได้เงินแน่นอน 
 • เราทำตามกฏหมายในการทวงถามหนี้ พรบ.การทวงหนี้ 2558
        ***   ปรึกษานักกฏหมาย ในการติดตามหนี้สิน เร่งรัดหนี้สิน  โทร .093-3875687

    เรื่องการสืบชู้สาว หาหลักฐานในเชิงลึก

วิธีแก้ปัญหาครอบครัวกรณีที่สามี ภรรยาไปมีชู้
 • หาสาเหตุว่าเกิดอะไร แบบไหน อย่างไร ว่าเป็นที่ตัวเรา หรือ ตัวเขาแล้วหาจุดบกพร่องอื่นๆเพื่อมาวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงว่ามาจากอะไรกันแน่ คนของเราถึงได้เป็นเช่นนี้
 • กรณีที่สามี ภรรยาไปมีกิ๊กแบบซ่อนไม่ให้รู้ เขาจะมีเวลาไม่เต็มที่สำหรับสิ่งนั้นๆ ถ้าเราไม่รู้ว่าใคร ให้ทำการจ้างนักสืบเอกชนทันที เพื่อหาหลักฐานว่าใคร
 • กรณีที่เปิดเผย เราแนะนำท่านว่าให้ จ้างนักสืบแยกมือที่สาม เพื่อทำการแยกและไม่มีผลกระทบต่อผู้จ้าง
 • เราขอแนะนำว่าให้ใช้วิธีประนอมยอมความกันในขั้นตอนแรก ครอบครัวจะได้ไม่ล่มสลายแต่ถ้าไม่ประสบผลสำเร็จ ก็ว่ากันในเรื่องกฏหมายต่อไป โดย จ้างนักสืบหาหลักฐาน เป็น ภาพนิ่ง ภาพวิดีโอ อื่นๆ เพื่อ ฟ้องหย่า ฟ้องชู้ ร้องเรียนหน่วยงานต่อไป
 • ปัญหาทุกอย่างมีทางออก อย่าใจร้อน อย่าวู่วาม 
เราจะเน้นในการสืบชู้สาว/แยกมือที่สามเป็นหลัก


 การสืบชู้สาว  คือ  การสืบหาหลักฐานในเชิงลึกโดยการแกะรอยสามี ภรรยาที่ไปมีชู้ หรือมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปในทางที่ไม่ดีหาหลักฐานเป็น ภาพนิ่ง ภาพวิดีโอ อื่นๆ

 การสืบชู้สาวเพื่อฟ้องหย่า ฟ้องชู้ หรือหาหลักฐานต่อรอง ร้องเรียนผู้บังคับบัญชา 
 
การที่สามีภรรยาไปมีชู้นั้นอย่าปล่อยใว้ มันทำให้สภาพจิตใจเราแย่ลงไม่มีความสุขในการครองเรือนรีบจัดการเลยครับ  ปัญหาครอบครัวเป็นเรื่องใหญ่ในเวลานี้ เพราะสังคมมีการแย่งกันกินกันใช้ในทุกเรื่อง ปัญหาเศรษฐกิจ เรื่องสามีภรรยาไปมีชู้ หรือ มีกิ๊ก จนทำให้ครอบครัววุ่นวายไปอีกระดับหนึ่ง ฉนั้นเราต้องรู้เท่าทันการดำเนินชีวิตในภาวะปัจจุบันนี้ และการที่เราจะหาหลักฐานนั้นเราต้องอาศัย นักสืบที่มีประสบการณ์ในการหาหลักฐานโดยเฉพราะทีมงานเรามีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี เรามีนักสืบที่มีประสบการณ์ในการสืบหาหลักฐาน ที่เป็น ภาพนิ่ง ภาพวิดีโอ อื่นๆ

 • การแยกมือที่สามแบบเบล็ดเสร็จ  คือ การสร้างสถานการณ์ให้สองคนนั้นแตกคอกันในทุกขั้นตอน การแยกมือที่ีสามนี้เน้นเพื่อ เอาสามีคืนในทุกขั้นตอนโดยไม่ไปทะเลาะกับคนของเราอีกให้เสียอารมณ์ และเป็นผลไม่ดีต่อเราด้วย ทั้งยังดีไม่ต้องลงมือทำเองให้เหนื่อยและไม่ขัดแย้ง ไม่โต้เถียง ไม่เป็นที่นินทาของคนทั่วไปที่อยู่ใกล้เคียง ญาติพี่น้อง ซึ่งมีผลต่อการเป็นอยู่ในชุมชน เราก็เล่นแบบแยกมือที่สามผู้ว่าจ้างอยู่นิ่งๆ ตามที่เราแจ้งไปเป็นระยะๆ แยกเท่านั้นถึงจะดีกว่าที่เป็นอยุ่ ปรึกษาฟรีก่อนได้ครับ

 • เรามีอุปกรณ์นักสืบ กล้องแว่นตา กล้องปากกา กล้องกระดุม กล้องรีโมท เครื่องจีพีเอส เครื่องดักฟัง
             
                          การสืบชู้สาว หาหลักฐานในเชิงลึกเป็นภาพนิ่ง ภาพวิดีโอ อื่นๆ สืบพฤติกรรมหาหลักฐานในเชิงลึก
      สำนักงานฯเรามีความชำนาญ สืบชู้สาว แยกมือที่สาม โดยเฉพาะ เรามีประสบการณ์การสืบมากกว่า  13 ปีเต็ม มีคุณภาพ ซื่อสัตย์ รักษาความลับ อุปกรณ์ไฮเทค เปี่ยมล้นด้วยคุณภาพนักสืบเอกชน “ นักสืบสายลับโสภณ  “ สืบชู้สาวแบบมืออาชีพ แยกมือที่สามเอาคนรักคืนโดยที่ผู้ว่าจ้างไม่เสียหาย รับปรึกษาปัญหาครอบครัว เรื่องสามีภรรยาไปมีชู้ ว่าจะหาหลักฐานฟ้องหย่า ฟ้องชู้ หรือ จะแยกมือที่สาม อย่าปล่อยให้ชู้ลอยนวลมาสร้างความเดือดร้อนให้ครอบครัวเรา รีบจัดการขั้นเด็ดขาดในการแก้ปัญหาว่าจะทำอย่างไรดี โทรปรึกษาได้ครับโทรปรึกษาฟรี  24  ชม. 

        

       โทรปรึกษาการจ้างนักสืบ พร้อมเงื่อนไข
095-6352891

ผู้สนับสนุน

โพสต์ฟรี ประกาศฟรี ลงโฆษณาฟรี โปรโมทเว็บไซค์ฟรี 1. หน่วยสืบสวนเอกชนฯ 0985506161,0632266461 ไอดีไลน์ cia209999 ปรึกษาเรื่องนักสืบเอกชนฟรี สืบชู้สาว แยกมือที่สาม สืบทรัพย์สิน สืบทุจริต สืบคู่แข่งทางการค้า 2. สำนักงานนักสืบ ซี เอส ไอ 0636634961 ไอดีไลน์ csi2509 งานกฎหมายและนักสืบ สืบชู้สาว แยกมือที่สาม สืบทุจริต สืบคนหายรถหาย

แสดงความคิดเห็น

 • อื่นๆ ที่น่าสนใจ
 • โฆษณาฟรีไม่มีลบ