โพสต์ฟรี ,ประกาศฟรี, ลงประกาศฟรี ,ลงโฆษณาฟรี, โฆษณาฟโปรโมทเว็บไซค์ฟรี
ฮอทไลน09895506161
บริษัทนักสืบ นักสืบเอกชน
สืบพฤติกรรมบุคคลทั่วไป สืบชู้สาว แยกมือที่สาม เช็คเบอร์
นักสืบชู้สาว หาหลักฐานเป็น ภาพนิ่ง วิดีโอ เพื่อฟ้องชู้ หย่า
นักสืบเอกชน นักสืบอุดร
สืบพฤติกรรมบุคคลทั่วไป สืบชู้สาว แยกมือที่สาม เช็คเบอร์
เช็คโทรเข้าออกมือถือ สืบชู้สาว สืบทุจริต สืบคนหาย
เราเก่งเรื่องสืบชู้สาว แยกมือที่สาม สืบทรัพย์สิน สืบคนหาย
นักสืบเอกชนรับงานทั่วประเทศ เช็คระบบมือถือทุกระบบ
สืบพฤติกรรมบุคคลทั่วไป สืบชู้สาว แยกมือที่สาม เช็คเบอร์
แยกมือที่สาม สืบชู้สาว
ทวงหนี้ นักสืบชู้สาว
นักสืบขอนแก่น นักสืบ ชู้สาว
นักสืบสงขลา นักสืบ ชู้สาวสงขลา
นักสืบอุบล นักสืบชู้สาวอุบล
โพสต์ฟรี ประกาศฟรี
นักสืบเพชรบูรณ์
สืบทรัพย์สิน
รถหายปรึกษาฟรี
เรามีบริษัทในเครื่อ 2 บริษัท
7 บุคคลที่สำคัญ ในถำ้หลวงนางนอน

ผู้สนับสนุน

โพสต์ฟรี ประกาศฟรี ลงโฆษณาฟรี โปรโมทเว็บไซค์ฟรี 1. หน่วยสืบสวนเอกชนฯ 0985506161,0632266461 ไอดีไลน์ cia209999 ปรึกษาเรื่องนักสืบเอกชนฟรี สืบชู้สาว แยกมือที่สาม สืบทรัพย์สิน สืบทุจริต สืบคู่แข่งทางการค้า 2. สำนักงานนักสืบ ซี เอส ไอ 0636634961 ไอดีไลน์ csi2509 งานกฎหมายและนักสืบ สืบชู้สาว แยกมือที่สาม สืบทุจริต สืบคนหายรถหาย

นักสืบภาคอีสาน นักสืบอุบล สืบชู้สาว นักสืบม.อุบล นักสืบเอกชน

ผู้สนับสนุน

โพสต์ฟรี ประกาศฟรี ลงโฆษณาฟรี โปรโมทเว็บไซค์ฟรี 1. หน่วยสืบสวนเอกชนฯ 0985506161,0632266461 ไอดีไลน์ cia209999 ปรึกษาเรื่องนักสืบเอกชนฟรี สืบชู้สาว แยกมือที่สาม สืบทรัพย์สิน สืบทุจริต สืบคู่แข่งทางการค้า 2. สำนักงานนักสืบ ซี เอส ไอ 0636634961 ไอดีไลน์ csi2509 งานกฎหมายและนักสืบ สืบชู้สาว แยกมือที่สาม สืบทุจริต สืบคนหายรถหาย
นักสืบอุบล  0632266461

เราต้องทำอย่างไรดี
ราคาค่าจ้าง
ระยะเวลาในการสืบ
สืบเพื่ออะไร
ฟ้องชู้ หรือฟ้องหย่า
แยกมือที่สาม
สืบชู้สาว สืบพฤติกรรมสามีภรรยา ไปมีชู้   

 สำนักงานให้บริการ สืบค้น สืบชู้สาว สืบพฤติกรรมบุคคลโดยรวม ข้อบ่งชี้ ข้อสังเกตพยานหลักฐานในเชิงลึก สืบทรัพย์

เร่งรัดหนี้สิน เช็คระบบมือถือ บังคับคดี  สืบทุกประเภท ฯลฯ                       

สืบด้านข้อมูลและเอกสาร คืองานที่ผู้ว่าจ้างต้องการให้สืบเกี่ยวกับข้อมูลและเอกสารทั้งหมดที่ผู้ว่าจ้างต้องการทราบ เช่น ประวัติบุคคล ประวัติการถูกดำเนินคดีอาญา การถูกออกหมายจับ ทะเบียนราษฎร์ ทะเบียนรถ ประวัติการทำงาน ข้อมูลการใช้โทรศัพท์มือถือ ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีธนาคาร การใช้บัตรเครดิต บัตร เอ.ที.เอ็ม. เป็นต้น ซึ่งในส่วนนี้ผู้ว่าจ้าง จะต้องจ่ายเงินค่าจ้างทั้งหมดให้กับทาง สน.ง. ก่อนที่จะเริ่ม การดำเนินการ เพื่อที่ทาง สน.ง. จะได้ดำเนินการหาข้อมูลจากแหล่งข่าวให้เสร็จเรียบร้อยโดยเร็ว ซึ่งผู้ว่าจ้างอาจมีคำถามว่า ทำไมต้องชำระเงินค่าบริการทั้งหมดก่อนเริ่มงาน คำตอบคือ ข้อมูลที่ผู้ว่าจ้างต้องการรู้นั้นจะมีค่า และมีความสำคัญกับทางผู้ว่าจ้างเท่านั้น แต่ไม่มีความสำคัญหรือมีค่ากับบุคคลอื่น. เมื่อ สน.ง. ได้ดำเนินการสืบสวนหาข้อมูลให้กับทางผู้ว่าจ้างแล้ว สน.ง. จะต้องมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่เกิดขึ้น ดังนั้นเมื่อ สน.ง. ดำเนินการสืบเสาะจนได้ข้อมูลมาครบถ้วนแล้ว หากในเวลาต่อมาภายหลัง ผู้ว่าจ้างแจ้งกับ สน.ง.ว่า ไม่ต้องการข้อมูลนั้นแล้ว สน.ง. จะไม่สามารถที่เรียกเก็บค่าบริการดังกล่าวจากผู้ใดได้

การสืบสวนหาข้อมูลภาคสนาม คือ งานที่ผู้ว่าจ้างต้องการหาหลักฐานภาพถ่าย  บันทึกวีดีโอ หรือการสืบสวนสะกดรอยถ่ายภาพเป้าหมายที่กำลังทำผิด เพื่อใช้ในการตรวจสอบพฤติกรรมของเป้าหมายทั้งหมด การดำเนินการในส่วนนี้  จะให้ผู้ว่าจ้างชำระเงินค่าบริการก่อนเป็น จำนวน ร้อยละ 80 ของค่าบริการทั้งหมด ต่อจากนั้นทาง สน.ง. จะเริ่มดำเนินการสืบเสาะ ซึ่งเมื่อได้ทำการสืบสวนจนได้ข้อมูลครบถ้วนเรียบร้อย ตามที่ได้ตกลงกับทางผู้ว่าจ้างแล้ว สน.ง. จะแจ้งให้กับผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อให้ผู้ว่าจ้างชำระเงินในส่วนที่เหลือจนครบถ้วนตามจำนวน แล้วทางเรา จึงจะส่งมอบงานให้ผู้ว่าจ้าง หากเป็นกรณีที่ผู้ว่าจ้างชำระเงินค่าบริการเต็มจำนวน ไว้ก่อนเริ่มงาน ผู้ว่าจ้างสามารถสอบถามความคืบหน้าของการดำเนินงานจาก ทีมงานได้ตลอดเวลา  การว่าจ้าง  ผู้ว่าจ้างควรจะแจ้งรายละเอียดทุกอย่างของงานให้เราทราบ ซึ่งจะทำให้เราสามารถวางแผนในการทำงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู้ว่า จ้างได้ ผู้ว่าจ้างไม่ควรที่จะปกปิดข้อเท็จจริงบางอย่าง เช่น ถ้าผู้ว่าจ้างเคยว่าจ้างนักสืบ ของสำนักงานนักสืบสะกดรอยตามเป้าหมายมาแล้ว ผู้ว่าจ้างควรแจ้งให้เราทราบด้วย เพราะทีมงาน สน.ง .จะได้ทำการประเมินสถานะการณ์ใหม่ เนื่องจากเป้าหมายเคยถูกสะกดรอยมาแล้ว จะมีความระมัดระวังตัวมากขึ้น ทำให้การติดตามเป้าหมายได้ยากขึ้น หรือเป้าหมายอาจจะหลอกพาไปยังสถานที่ต่างๆ ที่เป้าหมายอยากให้เราไป เพื่อให้เราได้ข้อมูลที่ไม่ตรงกับความจริง มารายงานผู้ว่าจ้าง ซึ่งเป็นผลเสียกับงานของผู้ว่าจ้างเองได้ ในกรณีที่ หากเกิดปัญหาขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงาน เช่น อาจเกิดอันตรายกับทางทีมงานผู้ปฏิบัติทางทีมงานอาจพิจารณายกเลิกภารกิจนั้น ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของหัวหน้าทีมปฏิบัติงาน  การสืบสวนในเรื่องอื่นๆ เช่น การสืบหาประวัติการต้องโทษ การถูกดำเนินคดีอาญา ประวัติการพ้นโทษ การถูกออกหมายจับ การสืบทรัพย์ การสืบสวนการทุจริตในองค์กร การสืบหาข้อมูลโทรศัพท์ สืบหาเจ้าของหมายเลขโทรศัพท์ สืบหาเจ้าของยานพาหนะ เป็นต้น จะมีการคิดค่าใช้จ่ายเป็นกรณีไป แล้วแต่ตกลงกัน

สืบพฤติกรรมชู้สาว สะกดรอย ติดตาม ตรวจสอบประวัติ

สน.ง.ให้บริการ งานสืบพฤติกรรมชู้สาว สะกดรอยติดตามพฤติกรรม ถ่ายภาพ บันทึกวีดีโอ ตรวจสอบประวัติส่วนตัว สถานภาพการสมรส สถานที่ทำงาน ข้อมูลการใช้โทรศัพท์ สถานภาพทางด้านการเงิน รายได้ สืบหาหลักฐานการฟ้องหย่า การฟ้องเรียกค่าเสียหายจากชู้ ฟ้องเพื่อขอสิทธิ์ในการปกครองบุตร ตลอดจนรับสืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ 


ผู้สนับสนุน

โพสต์ฟรี ประกาศฟรี ลงโฆษณาฟรี โปรโมทเว็บไซค์ฟรี 1. หน่วยสืบสวนเอกชนฯ 0985506161,0632266461 ไอดีไลน์ cia209999 ปรึกษาเรื่องนักสืบเอกชนฟรี สืบชู้สาว แยกมือที่สาม สืบทรัพย์สิน สืบทุจริต สืบคู่แข่งทางการค้า 2. สำนักงานนักสืบ ซี เอส ไอ 0636634961 ไอดีไลน์ csi2509 งานกฎหมายและนักสืบ สืบชู้สาว แยกมือที่สาม สืบทุจริต สืบคนหายรถหาย

  • 883 Views ต้องการขาย
  • 15000
    การบริการ
    Sophon wisetsil
    จังหวัดอุบลราชธานี
    1 พฤษภาคม 2565 15:52:40

ติดต่อสอบถาม

 โปรดอ่านคำเตือน

ข้อความที่ประกาศ และโฆษณาทั้งหมดนี้ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากผู้ชมและสมาชิก ที่เข้ามาใช้บริการ ไม่ได้เกิดจากผู้ดูแลหรือผู้จัดทำเว็บไซต์ หากผู้ชมสนใจในประกาศและโฆษณาดังกล่าว กรุณาติดต่อโดยตรงถึงผู้ที่ลงประกาศ หรือโฆษณา ด้วยตนเอง และหากเกิดความผิดพลาดใดๆ เราไม่ขอรับผิดชอบ ดังนั้นผู้ชมควรใช้วิจารณญาณก่อนการติดสินใจใดๆ เกี่ยวกับคำประกาศและโฆษณาดังกล่าวนี้